«Εις του Κούρου το οινοπωλείον εν Πύργω και κάτωθι της νεοδμήτου οικίας των αδελφών Δρούβα, τα γευστικώτατα

«Εις του Κούρου το οινοπωλείον εν Πύργω και κάτωθι της νεοδμήτου  οικίας των αδελφών Δρούβα, τα γευστικώτατα, γνήσια και αρωματώδη κρασιά του Πύργου. Μόνο εις του Κούρου πίνει καλά κανείς και τρώγει καλά, διότι υπάρχει και «Λαϊκόν Ξενοδοχείον» όπου ο χωρικός, ο εργάτης, ο ξένος, ευρίσκει τα καθαρώτατα νωπά φαγητά. Αρκεί μία επίσκεψις μόνον.»

Εφημερίδα «Νεολόγος» Πατρών,  φ.2379/26.2.1901

ΣΧΕΤΙΚΑ