Αύριον Δευτέραν εσπέρας ο θίασος Ευαγγ.Παντοπούλου,δίδει την τελευταίαν αποχαιρετιστήριον παράστασιν με την κωμωδίαν

Αύριον Δευτέραν εσπέρας ο θίασος Ευαγγ. Παντοπούλου, δίδει την τελευταίαν αποχαιρετιστήριον παράστασιν με την κωμωδίαν «Ο άνδρας της γυναίκας μου», λίαν αστείαν και πολύ σόκιν. Η είσοδος εις τα κυρίας απαγορεύεται.

Σήμερον την εσπέραν δίδεται η αστειοτάτη κωμωδία «Πάμε στο μπαλ μασκέ», πλήρη αστειοτάτων παρεξηγήσεων.

εφ. «Πατρίς», φ.2523/3.1.1910

ΣΧΕΤΙΚΑ