Χθες συνεκεντρώθησαν εις την πόλιν μας οι κάτοικοι όλης σχεδόν της Ηλείας και εις την πλατείαν «Χαλικιάτικα», όπου ηγόρευσαν διάφοροι ρήτορες, διετύπωσαν …

Χθες συνεκεντρώθησαν εις την πόλιν μας οι κάτοικοι όλης σχεδόν της Ηλείας και εις την πλατείαν «Χαλικιάτικα»,όπου ηγόρευσαν διάφοροι ρήτορες, διετύπωσαν έντονον διαμαρτυρίαν κατά των συμμάχων –μελών της «Ανταντ» (Αγγλων-Γάλλων-Ρώσων κ.λ.π) δια την παρ’ αυτών δια του αποκλεισμού ασκουμένην  εκβιαστικήν τακτικήν εξαναγκασμού της Ελλάδος να εγκαταλείψη την ουδετερότητάν της και να εξέλθη υπέρ αυτών εις τον πόλεμον.

 Εφημερίδα «Πατρίς», φ.5885/20.11.1916 

ΣΧΕΤΙΚΑ