Ολοκληρώνοντας τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα 2015-2016, στείλαμε σε όσα σχολεία συμμετείχαν ένα διαδικτυακό ανώνυμο ερωτηματολόγιο.

Τα αποτελέσματα από τις κυριότερες ερωτήσεις εμφανίζονται στις εικόνες.

Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν.

Οι απαντήσεις τους μάς χαροποίησαν.

Τα σχόλιά τους μάς δίνουν το κίνητρο για να συνεχίσουμε.

Οι υποδείξεις τους μάς κάνουν καλύτερους.

ΣΧΕΤΙΚΑ