Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

Έγραψαν για μας

Εφ. ΠΑΤΡΙΣ, 20/10/2017

Ευχαριστούμε θερμά τους δημοσιογράφους Γιώργο Γουβιά (εφ. ΠΑΤΡΙΣ) και Κική Κολοβέρου (εφ. ΠΡΩΪΝΗ) για την προβολή των δράσεών μας.