Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

Νέο Εφορευτικό Συμβούλιο στη Βιβλιοθήκη μας

Με την απόφαση 30924/Γ3 (23/2/2016) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 112, 2/3/2016) ορίστηκαν ως μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης μας οι:

  • Φωτόπουλος Αθανάσιος, Πανεπιστημιακός - Ιστορικός, ως Πρόεδρος
  • Κωνσταντόπουλος Χρήστος, δημοσιογράφος, ως Αντιπρόεδρος
  • Τραμπαδώρος Διονύσιος, ελεύθερος επαγγελματίας, ως μέλος
  • Μαντάς Ζαχαρίας, δημοσιογράφος, ως μέλος
  • Σακούλης Νίκος, τεχνικός κινηματογράφου, ως μέλος.

Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής.