Ευχαριστούμε θερμά τους δημοσιογράφους Γιώργο Γουβιά (εφ. ΠΑΤΡΙΣ) και Κική Κολοβέρου (εφ. ΠΡΩΪΝΗ) για την προβολή των δράσεών μας.

ΣΧΕΤΙΚΑ