Πώς μπορεί να συνδεθούν η μουσική και η δημιουργική γραφή;

Με έναν όμορφο “συνδετήρα” που λέγεται θάλασσα και χειρίστηκαν πρωτότυπα σε μια εξαιρετική εκδήλωση η κ. Κωστούλα Σακκά, Σχολική Σύμβουλος Μουσικής και η κ. Μαρία Μπίρμπα, εκπαιδευτικός, Δρ. Φυσικής.

Στην αρχή γνωριστήκαμε μεταξύ μας με πρωτότυπα παιχνίδια. Στη συνέχεια επιδοθήκαμε στη συγγραφή φανταστικών ιστοριών με ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Σειρά είχε γνωριμία με το σώμα μας και τους ήχους που μπορεί να παράγει, καθώς και με συγκεκριμένα ιδιόφωνα που μας δόθηκαν.

Η εκδήλωση έκλεισε με τη χρήση των ιδιοφώνων προκειμένου να συνοδεύουμε την αφήγησης των ιστοριών μας.

Με δυο λόγια: περάσαμε ΤΕΛΕΙΑ!

Οφείλουμε ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στις δυο εμψυχώτριες και για το ότι δαπάνησαν χρόνο και χρήματα για την δημιουργία όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα.


Η αλλοίωση κάποιων από τις φωτογραφίες έγινε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ