1ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου.
ΣΤ΄ τάξη
Εκπαιδευτικός: κ. Αθανασία Παπαδάκη

Με επαρκές γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών, με ενδιαφέρον και διάθεση για μάθηση, με διαθεματική προσέγγιση και εύστοχες αναφορές στα κατάλληλα γνωστικά αντικείμενα εκ μέρους της δασκάλας, κύλισε το σημερινό μας πρόγραμμα.
Παιδιά, σας ευχαριστούμε σας περιμένουμε να ξανάλθετε με την καλή σας δασκάλα !

ΣΧΕΤΙΚΑ