Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

Μνήμες

Τα λαδοφάναρα αντικαταστάθηκαν από τις λάμπες αεριόφωτος

Ἡ ἐν Παρισίοις ἑταιρεία Ζεωρζῆ διὰ τοῦ ἐν Πάτραις ἀντιπροσώπου της, διεβίβασε προτάσεις πρὸς τὸν Δήμαρχον Λετρίνων περὶ φωτισμοῦ τῆς πόλεως Πύργου δι’ ἀεριόφωτος [...] α

Ο κ. Δήμαρχος δι’ εγγράφου του συνεκάλεσε δια σήμερον το απόγευμα τον Ιατρικόν Σύλλογον της πόλεώς μας και τον Διοικητήν της Χωροφυλακής κ .Σκορδίλην εις σύσκεψιν.

[Η φωτογραφία δεν σχετίζεται με το δημοσίευμα]

Υπό πλήρους επιτυχίας εστέφθη η χθες δοθείσα συναυλία υπέρ της «Φιλοκαλλιτεχνικής ενώσεως».Η ευρεία αίθουσα της «Αναπλάσεως» μετά περισσής φιλοκαλίας διασκευασμένη, συνεκέντρωσεν ο,τι ωραίον και αβρόν ,ό,τι εκλεκτόν

Σελίδες