Στο βάθος του επιστημονικού προβλήματος της χώρας ελλοχεύει, ουσιαστικά, η παραρτηματική ή, για να γίνω πιο λιτός, η μηρυκαστική λειτουργία μιας μεγάλης μερίδας ιστορικών που, επιπλέον, επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το τεκμήριο της προοδευτικής σήμανσης. Το αποτέλεσμα της λειτουργίας αυτής της «εκσυγχρονιστικής» ιστοριογραφίας είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού σε όλα τα επίπεδα του βίου της ελληνικής κοινωνίας. Οικοδόμησε ένα πλέγμα παραμορφωτικών κατόπτρων μέσα από το οποίο προέβαλε αναγνώσεις του ελληνικού παρελθόντος, συνάδουσες με το αξιωματικό επιχείρημα περί της καθολικής ανωτερότητας του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Τοποθέτησε την ελληνική κοινωνία στη θέση της «περιφέρειας», έναντι της Εσπερίας και, κατ’ επέκταση, αξιολόγησε τις παρεκκλίσεις της από τον ευρωπαϊκό κανόνα ως εξ ορισμού «παραδοσιακές», δηλαδή οπισθοδρομικές και κατώτερες του προοδευτικού γινομένου που ενσάρκωνε η Δύση.

 (από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Ο Γιώργος Κοντογιώργης χρημάτισε Πρύτανης του Παντείου Παν/μίου, Docteur d’État του Παν/μίου του Παρισιού ΙΙ, Υφηγητής της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Θεσ/νίκης, ιδρυτικό μέλος (και Γενικός Γραμματέας) της Ελληνικής Εταιρίας Πολιτικής Επιστήμης και του European Political Science Network (EPSNET), τιτουλάριος της έδρας Francqui του Ελεύθερου Παν/μίου των Βρυξελλών και Διευθυντής Ερευνών στο γαλλικό CNRS. Έχει διδάξει σε πολλά ξένα πανεπιστήμια και, επί σειρά ετών, στο I.E.P. του Παρισιού. Κυριότερα έργα του: Η θεωρία των επαναστάσεων στον Αριστοτέλη, Η ελληνική λαϊκή ιδεολογία: Κοινωνικο-πολιτική μελέτη του Δημοτικού Τραγουδιού, Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση: Οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας, Πολιτικό σύστημα και πολιτική, Νεοτερικότητα και πρόοδος, Το αυταρχικό φαινόμενο, Πολίτης και πόλις. Έννοια και τυπολογία της πολιτειότητας, Democracy and Representation: The Question of Freedom and the Typology of Politcs.

ΣΧΕΤΙΚΑ