Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

Τα νέα μας

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιθήκη Πύργου διοργανώνουν συναντήσεις βιωματικής επεξεργασίας του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού για μαθητές Α΄, Β΄, και Γ΄Δημοτικού.

Ο συντονισμός των συναντήσεων γίνεται από την ψυχολόγο της Δ/νσης Π. Εκπαίδευσης κ. Διονυσία Αγγελοπούλου. Διαρκούν 75 λεπτά για τους μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης και 90 λεπτά για τους μαθητές Γ΄τάξης.

Οι συναντήσει ςπεριλαμβάνουν:

Κατά το χρονικό διάστημα 12/2/2016 - 17/3/2016 θα πραγματοποιούνται, σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της 28ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής κ. Παπαστόικου Μαρία, την ψυχολόγο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας κ. Αγγελοπούλου ΔΙονυσία και τη Βιβλιοθήκη μας, ωριαίες συναντήσεις βιωματικής επεξεργασίας του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού στη βαθμίδα της προσχολικής αγωγής.

Σελίδες