Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1916. Συναγερμός Ηλείων

Entente

Χθες συνεκεντρώθησαν εις την πόλιν μας οι κάτοικοι όλης σχεδόν της Ηλείας και εις την πλατείαν «Χαλικιάτικα»,όπου ηγόρευσαν διάφοροι ρήτορες, διετύπωσαν έντονον διαμαρτυρίαν κατά των συμμάχων –μελών της «Ανταντ» (Αγγλων-Γάλλων-Ρώσων κ.λ.π) δια την παρ’ αυτών δια του αποκλεισμού ασκουμένην  εκβιαστικήν τακτικήν εξαναγκασμού της Ελλάδος να εγκαταλείψη την ουδετερότητάν της και να εξέλθη υπέρ αυτών εις τον πόλεμον.

 Εφημερίδα «Πατρίς», φ.5885/20.11.1916