Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1917. Εκλεκτόν έδεσμα

Εις το εργοστάσιον των κ. κ. Κοντοπούλου και Σωτηροπούλου υπάρχουσιν αρκετά πίτυρα εκ κριθής, τα οποία έχουσιν επιταχθή. Οι ατυχείς χωρικοί, στερούμενοι των πάντων, ζητούσιν έστω και από τα πίτυρα ταύτα προς τροφήν, λαμβάνουσιν δε αρνητικήν ως επί το πλείστον απάντησιν. Η Επιτροπή (επισιτισμού) δεν φρονεί ότι το εκλεκτόν αυτό έδεσμα δεν πρέπει πλέον να μένη αδιάθετον;

Εφημερίδα «Πατρίς» Πύργου φ. 5959/11.3.1917