Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1924. Αστυνομικά

Χθες το απόγευμα δέκα περίπου εργατικοί μεταβάντες εις το στραγαλοποιείον του Κων. Μορτόγια  όπως αγοράσουν στραγάλια και επωφεληθέντες της απουσίας του καταστηματάρχου έκλεψαν εν κυτίον καραμέλλες ΑΒΕΖΑΠ και ανεχώρησαν. Εις τα φωνάς του αντιληφθέντος αυτούς πατρός του Μορτόγια, ούτοι επιστρέψαντες εξύβρισαν αυτόν και τον καταφθάσαντα τότε υιόν του, τον οποίον εις εκ των ανωτέρω εργατικών ηπείλησε δια μαχαίρας. Εις τα φωνάς και ύβρεις εκατέρωθεν έσπευσαν πολλοί πολίται καθώς και τα αστυνομικά όργανα, τα οποία κατώρθωσαν να συλλάβουν τους Δημήτριον Λαχανάν Ανδρέαν Ζαμπάνιαν και Γεώργιον Πρεβενόν άπαντας εκ Πύργου. Οι λοιποί διέφυγαν την σύλληψιν.

«Ο Κήρυξ» φ.146/20.3.1924