Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1895. Σταφιδικά

Πύργος 21/8/1895.-Τιμή σταφίδος δρχ.82-85 το χιλιόλιτρον.

Το δια κωδωνοκρουσιών σύνθημα των επαναστησάντων χωρίων ως προς τα χρέη των γίνεται ως εξής: Οσάκις η εμφάνισις δικαστικού κλητήρος ή αποσπασμάτων απαιτεί τον γενικόν συνασπισμόν απάντων των ομόρων χωρίων, κτυπούσι τους κώδωνας της εκκλησίας δια τριών κωδωνοκρουσιών ανά διαστήματα,την Τετάρτην δε συνεχώς ως να αναγγέλλη τον θάνατον τινός. Τούτο  μιμείται το πλησίον χωρίον και τούτο το πλησιέστερον και ούτω καθεξής.

«Πελοπόννησος», φ.119/23.8.1895