Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1910. Θεατρικά

[Η φωτογραφία δεν σχετίζεται με το δημοσίευμα]

Αύριον Δευτέραν εσπέρας ο θίασος Ευαγγ. Παντοπούλου, δίδει την τελευταίαν αποχαιρετιστήριον παράστασιν με την κωμωδίαν «Ο άνδρας της γυναίκας μου», λίαν αστείαν και πολύ σόκιν. Η είσοδος εις τα κυρίας απαγορεύεται.

Σήμερον την εσπέραν δίδεται η αστειοτάτη κωμωδία «Πάμε στο μπαλ μασκέ», πλήρη αστειοτάτων παρεξηγήσεων.

εφ. «Πατρίς», φ.2523/3.1.1910