Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1897. Ανακοίνωσις

Πηγή φωτογραφίας: www.elia.org.gr

Όλοι οι Πύργιοι, όλοι οι Ηλείοι. Παύσατε να στέλλετε εις Αθήνας δια Καπέλλα, αφού απεκτήσατε τέλειον εργοστάσιον ΠΙΛΩΝ, εφάμιλλον προς τα καλλίτερα των Αθηνών. Μία επίσκεψις αξίζει εις το αξιόλογον εργοστάσιον του κ. Κώστα Σταυροπούλου. Το εργοστάσιον μετεφέρθη παραπλεύρως του φαρμακείου Δημ. Καστόρχη. Προσέξατε μην απατηθήτε εκ της θέσεως του καταστήματος.

Εφημερίδα «Νεολόγος» Πατρών, φ.1107/1.9.1897