Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1941. Δώρον των Πυργίων εις τον κ. Μιλτιάδην Ιατρίδην

Το Διοικητικόν Συμβούλιον των εν Αθήναις Πυργίων προσέφερε δια του προέδρου του κ. Δ .Θεοδωρίδου, ιατρού, εις τον ήρωα του «Παπανικολή» συμπολίτην κ. Μίλτον Ιατρίδην, δώρον αναμνηστικόν, αντίγραφον έργου του μεγάλου καλλιτέχνου Μορώ.

εφ. «Πατρίς» φ.17154/9.3.1941