Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1902. Θεατρική παράστασις ερασιτεχνών

Πηγή φωτογραφίας: www.elia.org.gr [Η φωτογραφία δεν σχετίζεται με το δημοσίευμα]

Την 13ην Σεπτεμβρίου 1902 εδόθη καλλιτεχνική παράστασις ευγενών ερασιτεχνών επιστημόνων και σπουδαστών της κοινωνίας του Πύργου, εις το κομψόν θέατρον «Ολύμπια». Εις την παράστασιν εκτός των ηθοποιών κυριών Μακρή και Πανταζή, του ευρισκομένου εις Πύργον θιάσου της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου ,έλαβον μέρος οι ερασιτέχναι νέοι Τάκης Ευθυμίου, Π. Θεοδωρίδης, Γ. Διδάχος, Κ. Βατόπουλος, Κ. Πρωτοπαπάς, Αλ. Ζέρβας, Χ.  Παπαθανασίου, Χρ. Γαβριήλ, Σολ. Συρμόπουλος και Π. Τριπόδης, άπαντες υποδυθέντες τα μέρη των επιτυχώς και χειροκροτηθέντες ενθουσιωδώς υπό του κοινού. Εις το τέλος εκάστης πράξεως η σκηνή επληρούτο υπό ωραιοτάτων ριπτομένων ανθοδεσμών. Η παράστασις διήρκεσε πέραν του μεσονυκτίου, στεφθείσα  υπό εξαιρετικής επιτυχίας.

Εφημερίδα «Νεολόγος» Πατρών, φ.2924/4.9.1902