Για τους μικρούς μας φίλους που εργάστηκαν σήμερα το πρωί στο περιβάλλον scratch.
Ακολουθεί αύριο εκτενές ρεπορτάζ με φωτογραφικό υλικό
https://padlet.com/liakoag/nq72ppdvf8as