• Έλα με κάποιον από τους γονείς σου στη Βιβλιοθήκη. Όποιος σε συνοδεύει πρέπει να έχει μαζί του Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  • Δήλωσε όποιες εκδηλώσεις σε ενδιαφέρουν (μέχρι 3).
  • Ο κηδεμόνας που σε συνοδεύει θα υπογράψει έντυπο γονικής συναίνεσης για λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών. Με απλά λόγια, αν χρειαστεί να τραβήξουμε κάποιες φωτογραφίες και να τις ανεβάσουμε στο διαδίκτυο, χρειάζεται να έχουμε τη συγκατάθεση των γονιών σου, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 και 3471/2006) και όπως ορίζει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Θα παραλάβεις τον φάκελο με το υλικό και τις Οδηγίες της Καλοκαιρινής Εκστρατείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Σε περίπτωση που δεν μπορείς να έλθεις σε μια εκδήλωση, πρέπει να ειδοποιήσεις τηλεφωνικά, τουλάχιστον μία μέρα πριν,
ώστε στη θέση σου να έλθει ένα άλλο παιδί από τη λίστα αναμονής.

ΣΧΕΤΙΚΑ