Χθες το απόγευμα δέκα περίπου εργατικοί μεταβάντες εις το στραγαλοποιείον του Κων. Μορτόγια όπως αγοράσουν στραγάλια και επωφεληθέντες της απουσίας του …

Χθες το απόγευμα δέκα περίπου εργατικοί μεταβάντες εις το στραγαλοποιείον του Κων. Μορτόγια  όπως αγοράσουν στραγάλια και επωφεληθέντες της απουσίας του καταστηματάρχου έκλεψαν εν κυτίον καραμέλλες ΑΒΕΖΑΠ και ανεχώρησαν. Εις τα φωνάς του αντιληφθέντος αυτούς πατρός του Μορτόγια, ούτοι επιστρέψαντες εξύβρισαν αυτόν και τον καταφθάσαντα τότε υιόν του, τον οποίον εις εκ των ανωτέρω εργατικών ηπείλησε δια μαχαίρας. Εις τα φωνάς και ύβρεις εκατέρωθεν έσπευσαν πολλοί πολίται καθώς και τα αστυνομικά όργανα, τα οποία κατώρθωσαν να συλλάβουν τους Δημήτριον Λαχανάν Ανδρέαν Ζαμπάνιαν και Γεώργιον Πρεβενόν άπαντας εκ Πύργου. Οι λοιποί διέφυγαν την σύλληψιν.

«Ο Κήρυξ» φ.146/20.3.1924

ΣΧΕΤΙΚΑ