Πορτραίτα δωματίων

Χώρος μνήμης Χρήστου – Μαρίας Κανελλακοπούλου – Πουλόπουλου Λειτουργεί στην οδό Γκοτσίνα 8 (κάθετη στη Μανωλοπούλου, στο ύψος του καταστήματος “Γερμανός”). Είναι μια έκθεση – αφιέρωμα που δημιούργησε και συντηρεί…

1898. Φωτισμός Πύργου

Ἡ ἐν Παρισίοις ἑταιρεία Ζεωρζῆ διὰ τοῦ ἐν Πάτραις ἀντιπροσώπου της, διεβίβασε προτάσεις πρὸς τὸν Δήμαρχον Λετρίνων περὶ φωτισμοῦ τῆς πόλεως Πύργου δι’ ἀεριόφωτος […] α

1924. Δια την πανώλην

Ο κ. Δήμαρχος δι’ εγγράφου του συνεκάλεσε δια σήμερον το απόγευμα τον Ιατρικόν Σύλλογον της πόλεώς μας και τον Διοικητήν της Χωροφυλακής κ .Σκορδίλην εις σύσκεψιν.