Πορτραίτα δωματίων

Πορτραίτα δωματίων

Χώρος μνήμης Χρήστου – Μαρίας Κανελλακοπούλου – Πουλόπουλου Λειτουργεί στην οδό Γκοτσίνα 8 (κάθετη στη Μανωλοπούλου, στο ύψος του καταστήματος “Γερμανός”). Είναι μια έκθεση – αφιέρωμα που δημιούργησε και συντηρεί…