Οι υπηρεσίες που παρέχει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου είναι:

  • η συγκέντρωση έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, η επεξεργασία τους και ταξινόμησή τους
  • η συντήρηση του υλικού της (βιβλιοδεσία και άλλες εργασίες συντήρησης)
  • η διακίνηση του υλικού στους αναγνώστες
  • η προώθηση του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας μέσω πολιτιστικών και άλλων δράσεων
  • η πρόσβαση των χρηστών στο διαδίκτυο.

Όσα από τα βιβλία της Βιβλιοθήκης είναι σπάνια έχουν ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί μαζί με άλλα 40.000 βιβλία στον ιστότοπο των Δημοσίων Βιβλιοθηκών της Ελλάδας http://diglib.ypepth.gr/awweb/main.jsp.Το παλιότερο βιβλίο που διαθέτει η Βιβλιοθήκη μας τυπώθηκε το 1564 στη Βενετία.

Υπηρεσίες

Πρόκειται για βιβλίο Γεωμετρίας με τίτλο: Cosimo Bartoli gentil’huomo, et accademico Fiorentino, Del modo di misurare le distantie, le superficie, i corpi, le piante, le prouincie, le prospettiue, & tutte le altre cose terrene, che possono occorreie a gli huomini : secondo le uere regole d’Euclide, & de gli altri piu lodati scrittori.