Οι εθελοντές μας δεν πληρώνονται, όχι επειδή δεν το αξίζουν…

Οι εθελοντές μας δεν πληρώνονται, όχι επειδή δεν το αξίζουν…

Δεν είναι υποψήφιοι!Είναι οι εθελοντές μας!Που σχεδίασαν, θα υλοποιήσουν και θα εργαστούν υποστηρικτικά στα καλοκαιρινά προγράμματα της Βιβλιοθήκης μας.Στη…

Πώς λέγεται ο υπάλληλος που ασχολείται με βιβλία σε μια βιβλιοθήκη;

Πώς λέγεται ο υπάλληλος που ασχολείται με βιβλία σε μια βιβλιοθήκη;

– Κυρία, κυρία, εγώ ξέρω!– Για πες μας!– Βιβλιοθηκομόνος!– Όχι κυρία, βιβλιοθηκομόμος λέγεται!– Ξέρει κάποιο άλλο παιδί να μας…