Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι

  • η συγκέντρωσηέντυπου και οπτικοακουστικού υλικού
  • η συντήρησητου υλικού της (βιβλιοδεσία, και άλλες εργασίες συντήρησης),
  • η επεξεργασίατους και ταξινόμησήτους
  • η διακίνηση του υλικού στους αναγνώστες και
  • η προώθησητου βιβλίου μέσω άλλων δραστηριοτήτων.

Από το 2012 συμμετέχει απο το 2012 στο πρόγραμμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Future Library, ο οποίος με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος “Σταύρος Νιάρχος” συμβάλλει στην προώθηση της ανάγνωσης, της καινοτομίας και δημιουργικότητας.

Η υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα οργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις, όπως:

  • παρουσιάσεις βιβλίων
  • ομιλίες – διαλέξεις
  • εκθέσεις βιβλίου
  • αφιερώματα σε λογοτέχνες
  • δράσεις για παιδιά

είτε στο χώρο της είτε σε άλλους χώρους.

Η ένταξη της βιβλιοθήκης σε εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκώνείναι ένας από τους στόχους για το μέλλον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού.