Κάθε κάτοικος του νομού Ηλείας μπορεί να γίνει μέλος της δανειστικής βιβλιοθήκης προσκομίζοντας την αστυνομική του ταυτότητα και υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τον κανονισμό λειτουργίας. Για τους ανήλικους που δεν διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα είναι απαραίτητη η ενημέρωση και η έγκριση του γονέα ή κηδεμόνα για την έκδοση της κάρτας. Με την εγγραφή εκδίδεται κάρτα μέλους.  Η εγγραφή καθώς και ο δανεισμός τεκμηρίων γίνεται δωρεάνΕκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, φοιτητές, δημόσιοι υπάλληλοι κ.α. που διαμένουν προσωρινά στον νομό Ηλείας επιτρέπεται να γίνουν μέλη αφού δηλώσουν εκτός από την διεύθυνση κατοικίας τους στο νομό και την μόνιμη διεύθυνση κατοικίας τους.

Όλα τα βιβλία δανείζονται εκτός από:

 • εγκυκλοπαίδειες
 • λεξικά
 • περιοδικά
 • χάρτες
 • εφημερίδες
 • Φ.Ε.Κ.
 • σπάνια βιβλία
 • υλικό που αφορά την ιστορία της Ηλείας
 • πολύτομες σειρές
 • συλλογές των δωρητών Τάκη Δόξα και Στέφανου Στεφανoπούλου
 • σπάνια βιβλία και παλαίτυπα

Τα βιβλία που δεν δανείζονται είναι τοποθετημένα σε ξεχωριστό χώρο ή διαθέτουν στην σελίδα του τίτλου κόκκινη αυτοκόλλητη ταινία.

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να δανείζεται μέχρι 5 βιβλία για  30 ημέρες.

Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για 10 ημέρες επιπλέον,  εκτός αν τα βιβλία ζητηθούν από άλλο μέλος.

Τα σχολικά βοηθήματα δανείζονται μόνο για 15 ημέρες με δυνατότητα ανανέωσης 5 ημέρες ακόμη.

Τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται στην  βιβλιοθήκη στην ίδια κατάσταση που ήταν όταν δανείστηκαν. Βιβλία σχισμένα, μουντζουρωμένα ή σημειωμένα, δεν γίνονται δεκτά.
Θα πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα με αντίστοιχα καινούργια. Μέλος που καταστρέφει με οποιοδήποτε τρόπο βιβλία, ή καθυστερεί  κατ’ εξακολούθηση την επιστροφή βιβλίων χάνει την ιδιότητα του μέλους και διαγράφεται.

Το αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο για το κοινό είτε αυτό κάνει χρήση της συλλογής είτε δικού του υλικού.

Τα προσωπικά είδη των επισκεπτών που χρησιμοποιούν το αναγνωστήριο αναγνωστών όπως τσάντες, σακίδια κ.ά. παραμένουν εκτός αναγνωστηρίου σε ειδικά ερμάρια που διαθέτει η βιβλιοθήκη, τα οποία κλειδώνουν.

Δωρεές βιβλίων γίνονται δεκτές μετά από έγκριση του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης, το οποίο είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή όχι της δωρεάς. Η επιλογή γίνεται με ορισμένα κριτήρια όπως τα αντίτυπα βιβλίων που δωρίζονται να μην υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη και το περιεχόμενο του βιβλίου.

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου αποτελεί τμήμα της Βιβλιοθήκης Πύργου, έχει αναπτυχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ισογείου  της Βιβλιοθήκης όπου είναι δυνατή η πρόσβαση των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).Ακολουθεί τον Εσωτερικό Οδηγό Λειτουργίας της και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του. Το θεσμικό πλαίσιο του Κανονισμού αυτού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 και του Κανονισμού Λειτουργίας για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης Πύργου, του Ν. 2121/1993 για την Πνευματική ιδιοκτησία και τις αποφάσεις που αφορούν τη δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης.

Το Κέντρο Πληροφόρησης αποτελείται από πολυμεσικούς σταθμούς εργασίας όπου δίνεται στο κοινό η δυνατότητα ατομικής (αυτόνομη ανά θέση), ομαδικής (διενέργεια μαθημάτων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ.) και ειδικής χρήσης.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης   είναι διαθέσιμοι για ελεύθερη χρήση από το κοινό δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο Διαδίκτυο και μέσω αυτού, την προσέγγιση πλήθους ελληνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και αναπαραγωγή του οπτικοακουστικού υλικού (CD, CDROM, DVD) της Βιβλιοθήκης με την προϋπόθεση ότι τηρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις που αφορούν στο δικαίωμα χρήσης, στον τρόπο χρήσης, στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην ασφάλεια του δικτύου.

Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ του Κέντρου και πλοήγησης στο Διαδίκτυο έχουν όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος όπου θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους του παρόντος Κανονισμού.

Tα παιδιά μέχρι 12 ετών δεν έχουν δικαίωμα χρήσης των Η/Υ, εκτός αν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα, οι οποίοι είναι απολύτως αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον έλεγχο της πλοήγησης των παιδιών τους στο διαδίκτυο.

Οι ανήλικοι από 12 έως 18 ετών υποβάλουν αίτηση χρήσης (μία φορά) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τους γονείς ή κηδεμόνες τους οι οποίοι  θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους όρους χρήσης των Η/Υ της Βιβλιοθήκης και τους όρους πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Το Κέντρο Πληροφόρησης είναι διαθέσιμο στο κοινό τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το αναγνωστικό κοινό.

Ο χρόνος χρήσης των Η/Υ από ένα άτομο περιορίζεται στα 30΄ εάν υπάρχει άλλος χρήστης σε αναμονή. Διαφορετικά, υπάρχει χρονικός περιορισμός 2-3 ωρών ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.

Οι υπολογιστές κλείνουν 15΄ πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης.

Οι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία των Η/Υ αν κατά την κρίση τους εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.

Κάθε χρήστης ΗΥ επιλέγει τη θέση που τον ενδιαφέρει έχει το δικαίωμα χρήσης του Η/Υ και του υπολοίπου εξοπλισμού του Κέντρου. Η προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του Κέντρου Πληροφόρησης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία του. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης πριν την  έναρξη χρήσης του υπολογιστή υπογράφει σε ειδικό βιβλίο  με εγγραφή των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο, κωδικό αριθμού Μητρώου της Βιβλιοθήκης ΚΩΜ, ώρα έναρξη χρήσης και α/α ΗΥ). Κατά την αποχώρησή του θα καταγραφεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης η ώρα αποχώρησης και θα υπογράψει ο χρήστης ΗΥ.

Η χρήση των υπολογιστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Τα Α.Μ.Ε.Α. έχουν άμεση προτεραιότητα πρόσβασης και χρήσης σε όλους τους Η/Υ του Κέντρου.

Πριν την είσοδό του στο χώρο του κέντρου πληροφόρησης οι αποσκευές και τα προσωπικά αντικείμενα θα παραμένουν στον ειδικό χώρο φύλαξης.

Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων, αναψυκτικών και ροφημάτων στο χώρο των Η/Υ.

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύει τους Η/Υ για εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες αφού προηγουμένως ενημερώνει το κοινό με σχετική ανακοίνωση.

Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού του Κέντρου Πληροφόρησης πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να δημιουργούνται  ηθελημένα προβλήματα σε άλλους χρήστες ή φθορές στον υπάρχοντα εξοπλισμό. Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπονται:

 • η χρήση, αντιγραφή και η διακίνηση παράνομου λογισμικού ή λογισμικού και οποιουδήποτε υλικού προέρχεται από εξωτερική πηγή,
 • το κατέβασμα (downloading) κάθε εκτελέσιμου προγράμματος για το οποίο δεν υπάρχει άδεια χρήσης
 • ο τεμαχισμός-συμπίεση αρχείων μέσω ειδικών προγραμμάτων και
 • η εγκατάσταση προγραμμάτων
 • η αλλαγή της επιφάνειας εργασίας στην οθόνη κάθε υπολογιστή
 • η αντιγραφή CD ή DVD χωρίς την άδεια του δημιουργού (εκτός αν ορίζεται σαφώς ως Ανοιχτό Ελεύθερο  Λογισμικό)
 • η παρενόχληση άλλων χρηστών και ο έλεγχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • η καταστροφή ή ζημία στον εξοπλισμό ή το λογισμικό ή σε στοιχεία που ανήκουν στη Βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες
 • η φύλαξη προσωπικών αρχείων στο σκληρό δίσκο των υπολογιστών.

Κάθε ενήλικος χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για τα σημεία πρόσβασης που επιλέγει και το υλικό που προσεγγίζει. Παρ’ όλα αυτά ρητώς απαγορεύεται η εμφάνιση άσεμνου οπτικού ή άλλου υλικού, η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια και γενικά η χρήση του διαδικτύου για άλλους σκοπούς πλην των σκοπών που έχουν προαναφερθεί.
Το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και η παγκοσμιότητα του Διαδικτύου δεν επιτρέπουν στη Βιβλιοθήκη Πύργου τον έλεγχο των παρεχομένων πληροφοριών ως προς την ακρίβεια, την ποιότητα και την καταλληλότητά τους. Για το λόγο αυτό η Βιβλιοθήκη δεν φέρει καμιά ευθύνη για την αξιοπιστία τους. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει η διασφάλιση από το edunet μέσω του οποίου έχει γίνει η σύνδεση ότι  έχουν κλειδωθεί ιστοσελίδες με παράνομο ή άσεμνο περιεχόμενο.

Η Βιβλιοθήκη Πύργου στην ιστοσελίδα της http://www.vivliothiki-pirgou.gr δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης αξιόπιστων πληροφοριών που αφορούν τη γενική και τοπική συλλογή της, προτείνει χρήσιμες ιστοσελίδες και υποστηρίζει τις πληροφοριακές υπηρεσίες των κινητών μονάδων και των παραρτημάτων της.

Στο χώρο πληροφόρησης υπάρχουν δικτυακός εκτυπωτής διαθέσιμος για χρήση από το κοινό.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης δεν γνωρίζει τον τρόπο εκτύπωσης ή αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα (έλλειψη χαρτιού κλπ) πρέπει να απευθύνεται αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο χωρίς να προσπαθήσει να το διορθώσει μόνος του.

Οι αναγνώστες μπορούν να χρησιμοποιούν τον κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσα από το διαδίκτυο για αναζήτηση τεκμηρίων. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο, τον εκδότη, το ISBN, το θέμα ή με μία λέξη από τον τίτλο ή το θέμα. Το προσωπικό είναι πάντα στην διάθεση του αναγνωστικού κοινού για κάθε πληροφορία και βοήθεια.

Η βιβλιοθήκη έχει την δυνατότητα μέσω  διαδικτύου να εξυπηρετεί το κοινό στην εύρεση όλων των Φ.Ε.Κ από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει το Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι χρήστες οφείλουν να παραδίδουν τον Η/Υ στην κατάσταση που τον παρέλαβαν έχοντας φροντίσει να κλείσει (log off)  όλα τα προγράμματα που χρησιμοποίησαν.

Απαγορεύεται ρητά η επέμβαση στα μηχανήματα (hardware) και στο λογισμικό (software) του Κέντρου.

Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον αρμόδιο υπάλληλο οποιοδήποτε πρόβλημα τεχνικής φύσεως παρουσιαστεί.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις και χρηματικές  αποζημιώσεις για τυχόν ζημιές σε μηχανήματα και προγράμματα που γίνονται από πρόθεση, από βαρύτατη αμέλεια, ή ενδεχόμενο δόλο, να αφαιρεί το δικαίωμα πρόσβασηςστις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης ή και την ιδιότητα του Μέλους της Βιβλιοθήκης σε όποιον παραβιάζει κατ’ επανάληψη τους όρους του Κανονισμού, δε συμμορφώνεται στις υποδείξεις του αρμοδίου υπαλλήλου, παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες και το προσωπικό, απειλεί με τη συμπεριφορά του την ασφάλεια του δικτύου των Η/Υ και του λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου.

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης όποτε κριθεί απαραίτητο. Κάθε μεταβολή θα εγκρίνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της Βιβλιοθήκης και θα δημοσιεύεται  στον πίνακα ανακοινώσεων και στο δικτυακό της τόπο.