Εις το χωρίον Κούκουρα, του δήμου μας, απέθανεν εις ηλικίαν 110 ετών η γραία Κανέλλα χήρα Αθανασίου Κουμάση,

Εις το χωρίον Κούκουρα, του δήμου μας, απέθανεν εις ηλικίαν 110 ετών η γραία Κανέλλα χήρα Αθανασίου Κουμάση, γεννηθείσα εις την εποχήν της ζοφεράς από τους Τούρκους δουλείας.

Η θανούσα, κατά πληροφορίας χωρικών, συνέδραμε τους αγωνιζομένους  νεαρωτάτη την ηλικίαν ,ιδία εις την εν Λάλα μάχην μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων Λαλαίων

Εφημερίδα «Νεολόγος» Πατρών, φ. 4108/6.2.1906

ΣΧΕΤΙΚΑ