Την 13ην Σεπτεμβρίου 1902 εδόθη καλλιτεχνική παράστασις ευγενών ερασιτεχνών επιστημόνων και σπουδαστών της κοινωνίας του Πύργου

Την 13ην Σεπτεμβρίου 1902 εδόθη καλλιτεχνική παράστασις ευγενών ερασιτεχνών επιστημόνων και σπουδαστών της κοινωνίας του Πύργου, εις το κομψόν θέατρον «Ολύμπια». Εις την παράστασιν εκτός των ηθοποιών κυριών Μακρή και Πανταζή, του ευρισκομένου εις Πύργον θιάσου της Ευαγγελίας Παρασκευοπούλου ,έλαβον μέρος οι ερασιτέχναι νέοι Τάκης Ευθυμίου, Π. Θεοδωρίδης, Γ. Διδάχος, Κ. Βατόπουλος, Κ. Πρωτοπαπάς, Αλ. Ζέρβας, Χ.  Παπαθανασίου, Χρ. Γαβριήλ, Σολ. Συρμόπουλος και Π. Τριπόδης, άπαντες υποδυθέντες τα μέρη των επιτυχώς και χειροκροτηθέντες ενθουσιωδώς υπό του κοινού. Εις το τέλος εκάστης πράξεως η σκηνή επληρούτο υπό ωραιοτάτων ριπτομένων ανθοδεσμών. Η παράστασις διήρκεσε πέραν του μεσονυκτίου, στεφθείσα  υπό εξαιρετικής επιτυχίας.

Εφημερίδα «Νεολόγος» Πατρών, φ.2924/4.9.1902

 

ΣΧΕΤΙΚΑ