Το Διοικητικόν Συμβούλιον των εν Αθήναις Πυργίων προσέφερε δια του προέδρου του κ. Δ .Θεοδωρίδου

Το Διοικητικόν Συμβούλιον των εν Αθήναις Πυργίων προσέφερε δια του προέδρου του κ. Δ .Θεοδωρίδου, ιατρού, εις τον ήρωα του «Παπανικολή» συμπολίτην κ. Μίλτον Ιατρίδην, δώρον αναμνηστικόν, αντίγραφον έργου του μεγάλου καλλιτέχνου Μορώ.

εφ. «Πατρίς» φ.17154/9.3.1941

ΣΧΕΤΙΚΑ