ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ – ΤΕΙ

 
 

ΑΛΛΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr

Εθνική Βιβλιοθήκη της ελλάδος               www.hlg.gr

Ψηφιοποιημένα τεκμήρια Δημοσίων βιβλιοθηκών  http://diglib.ypepth.gr/awweb/main.jsp

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας http://www.yppo.gr/1/g1540.jsp?obj_id=98191

Δήμος πύργου             www.dimospirgou.gr

Future Library              www.futurelibrary.gr