Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

Αναστολή της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό (ανανεώνεται συνεχώς)

Η Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Πύργου
θα παραμείνει κλειστή για το κοινό
μέχρι τις 27 Απριλίου
με βάση τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 10 και 13/3/2020,
(ΦΕΚ 738, 855, και 956 τχ.Β΄),  
καθώς και την πράξη 4/2020
του Ε.Σ. της ΔΚΒΠ, με στόχο
τη μείωση της διασποράς του ιού
στους πολίτες.