Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

Αποτελέσματα διαδικτυακής έρευνας

Ολοκληρώνοντας τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα 2015-2016, στείλαμε σε όσα σχολεία συμμετείχαν ένα διαδικτυακό ανώνυμο ερωτηματολόγιο.

Τα αποτελέσματα από τις κυριότερες ερωτήσεις εμφανίζονται στις εικόνες.

Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς που απάντησαν.

Οι απαντήσεις τους μάς χαροποίησαν.

Τα σχόλιά τους μάς δίνουν το κίνητρο για να συνεχίσουμε.

Οι υποδείξεις τους μάς κάνουν καλύτερους.