Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

"Διαφορετικά είδη φύλλων"

"Διαφορετικά είδη φύλλων"

Τι μπορεί να γίνει ένα ξερό φύλλο ;

Ένα έργο τέχνης (!)

Με εμψυχώτρια την ακούραστη και δημιουργική κ. Αριστέα Κουτά, εκπαιδευτικό - εικαστικό - blogger, και τα πιο ασήμαντα υλικά μεταμορφώνονται.

Σήμερα πήραμε μερικά ξερά πλατανόφυλλα και φύλλα από ευκάλυπτο και τα μετατρέψαμε σε εικαστικές δημιουργίες.

Στο τέλος δημιουργήσαμε ένα συλλογικό έργο, το υπογράψαμε και το δωρήσαμε στη Βιβλιοθήκη ως ενθύμιο της σημερινής εκδήλωσης.

Οφείλουμε ένα διπλό "ευχαριστώ" στην κ. Αριστέα Κουτά, γιατί ήταν ο αποκλειστικός χορηγός της εκδήλωσης.

Κυρία Αριστέα πότε θα ξαναγίνει τέτοια εκδήλωση ; ρώτησε με εμφανές ενδιαφέρον ένα παιδί φεύγοντας


Η αλλοίωση των φωτογραφιών έγινε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.