Εκφοβισμός στο Δημοτικό Σχολείο

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιθήκη Πύργου διοργανώνουν συναντήσεις βιωματικής επεξεργασίας του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού για μαθητές Α΄, Β΄, και Γ΄Δημοτικού. Ο συντονισμός…

Νέο Εφορευτικό Συμβούλιο στη Βιβλιοθήκη μας

Με την απόφαση 30924/Γ3 (23/2/2016) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 112, 2/3/2016) ορίστηκαν ως μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης μας οι: Φωτόπουλος Αθανάσιος, Πανεπιστημιακός – Ιστορικός, ως…