Σήμερα είχαμε τη μεχάλη χαρά και τιμή να έχουμε εμψυχώτρια την κ. Ολυμπία Αγαλιανού, Εκπαιδευτικό Φ.Α., Δρ. Παιδαγωγικής, εξωτερική συνεργάτιδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουσικής Παιδαγωγικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωπο της Eλλάδας στο International Orff-Schulwerk Forum Salzbourg, International Teacher Μουσικοκινητικής Αγωγήw Carl Orff.

Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου βασίστηκαν στην ιδέα της δημιουργικής ανακύκλωσης (upcycling). Άχρηστα καθημερινά αντικείμενα, τα οποία συνήθως καταλήγουν στον κάδο της ανακύκλωσης, με φαντασία και δημιουργικότητα και μέσα από συνεργατικές διαδικασίες μετατρέπονται σε παιχνίδια και μουσικά όργανα.

Κύριοι στόχοι των δραστηριοτήτων ήταν:

  • η ευαισθητοποίηση των παιδιών ως προς το περιβάλλον
  • η ανάπτυξη της αποκλίνουσας σκέψης και της δημιουργικότητας
  • η καλλιέργεια της παρατηρητικότητας και
  • η μείωση της καταναλωτικής διάθεσης. 

Επιλέχθηκαν αντικείμενα τα οποία έχουν μια “τρύπα”, όπως μπουκάλια, χάρτινοι, πλαστικοί και μεταλλικοί σωλήνες, καλαμάκια κτλ. Η κατασκευή αυτών των αντικειμένων επιτρέπει τη σύνδεσή τους με την παραγωγή του ήχου και την εξερεύνηση των φυσικών ιδιοτήτων του.Το παιχνίδι ξεκίνησε με χάρτινους σωλήνες οι οποίοι χτρησιμοποιήθηκαν ως ψυχοκινητικά αντικείμενα για κινητικό αυτοσχεδιασμό και ως ηχηρά αντικείνενα. Με παρόμοιο τρόπο, αλλά με μεγαλύτερη εστίαση στην παραγωγή του ήχου και χρησιμοποιήθηκαν πλαστικά μπουκάλια διαφόρων μεγεθών.

Ακολούθησε αναστοχαστική συζήτηση σχετικά με την παραγωγή του ήχου και τις ιδιότητές του και στη συνέχεια τα παιδιά κατασκεύασαν σφυρίχτρες από καλαμάκια. Η κατασκευή επεκτάθηκε στα κρουστά όργανα. Κατασκευάστηκαν τύμπανα από χάρτινους σωλήνες και μπαλόνια και μαράκες με φακές και χάρτινα ρολά από χαρτί τουαλέτας. Τέλος τα παιδιά κατασκεύασαν “μπουκαλορακέτες” και έπαιξαν με αυτές.


Η αλλοίωση των φωτογραφιών έγινε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.