Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

Τα νέα μας

Εκδόθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου το έργο του καθηγητή Γεωργίου Παπανδρέου «Περί της των Ηλείων διαλέκτου».

Πρόκειται για αναστατική ανατύπωση της α΄έκδοσης του 1897,  σε επιμέλεια του προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης κ. Αθανασίου Θ. Φωτόπουλου.

Σελίδες