Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1923. Η Κυβέλη εις Ολυμπίαν

Κυβέλη

Η επιφανής καλλιτέχνης του Ελληνικού Θεάτρου κυρία Κυβέλη Αδριανού, αφιχθείσα παραμένει εις Αρχαίαν Ολυμπίαν.

«Πατρίς» φ.6885/20.6.1923