Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1901. Κρασιά του Πύργου

[Η φωτογραφία δεν σχετίζεται με το δημοσίευμα]

«Εις του Κούρου το οινοπωλείον εν Πύργω και κάτωθι της νεοδμήτου  οικίας των αδελφών Δρούβα, τα γευστικώτατα, γνήσια και αρωματώδη κρασιά του Πύργου. Μόνο εις του Κούρου πίνει καλά κανείς και τρώγει καλά, διότι υπάρχει και «Λαϊκόν Ξενοδοχείον» όπου ο χωρικός, ο εργάτης, ο ξένος, ευρίσκει τα καθαρώτατα νωπά φαγητά. Αρκεί μία επίσκεψις μόνον.»

Εφημερίδα «Νεολόγος» Πατρών,  φ.2379/26.2.1901