Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου ιδρύθηκε την 25η Απριλίου 1926 από όμιλο επιφανών Πυργίων πολιτών, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, Αρχίατρο και με πυρήνα των πρώτων συλλογών βιβλίων από δωρεές ιδιωτών ντόπιων και ομογενών.

1906. Θάνατος αιωνοβίου γυναικός

Ηλικιωμένη γυναίκα. [Η φωτογραφία δεν σχετίζεται με το δημοσίευμα]

Εις το χωρίον Κούκουρα, του δήμου μας, απέθανεν εις ηλικίαν 110 ετών η γραία Κανέλλα χήρα Αθανασίου Κουμάση, γεννηθείσα εις την εποχήν της ζοφεράς από τους Τούρκους δουλείας.

Η θανούσα, κατά πληροφορίας χωρικών, συνέδραμε τους αγωνιζομένους  νεαρωτάτη την ηλικίαν ,ιδία εις την εν Λάλα μάχην μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων Λαλαίων

Εφημερίδα «Νεολόγος» Πατρών, φ. 4108/6.2.1906