Περί της Ηλείων διαλέκτου (νέο βιβλίο)

Εκδόθηκε από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου το έργο του καθηγητή Γεωργίου Παπανδρέου «Περί της των Ηλείων διαλέκτου».

Πρόκειται για αναστατική ανατύπωση της α΄έκδοσης του 1897,  σε επιμέλεια του προέδρου του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης κ. Αθανασίου Θ. Φωτόπουλου.

Η έκδοση αυτή αποτελεί το δεύτερο στη σειρά δημοσίευμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου, μετά από αυτό των τευχών του περιοδικού «Βωμός» του Τάκη Δόξα.

Η έκδοση διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη, Μυρτίλου και Γερμανού στον Πύργο, για πληροφορίες τηλ. 2621030510.

ΣΧΕΤΙΚΑ