Αναστολή της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό (ανανεώνεται συνεχώς)

Η Δημόσια Κεντρική
Βιβλιοθήκη Πύργου
θα παραμείνει κλειστή για το κοινό
μέχρι τις 27 Απριλίου
με βάση τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 10 και 13/3/2020,
(ΦΕΚ 738, 855, και 956 τχ.Β΄),  
καθώς και την πράξη 4/2020
του Ε.Σ. της ΔΚΒΠ, με στόχο
τη μείωση της διασποράς του ιού
στους πολίτες.

ΣΧΕΤΙΚΑ