Χριστούγεννα 2022
Χριστούγεννα 2022

Αυτή τη γιορτή των Χριστουγέννων
ας αποκαλύψουμε ένα μυστήριο χαράς,
μιας ελεύθερα
προσφερόμενης αγάπης
στο πρόσωπο του θείου Παιδιού
για να γίνει δώρο μιας νέας ζωής.

Ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος, τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου,
η Διευθύντρια και το προσωπικό
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου

ΣΧΕΤΙΚΑ