ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015)

Εκτέλεση προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015.

ΣΧΕΤΙΚΑ