Κάποια ιδιαίτερα παιδιά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας!

Είναι κάποια παιδιά που μας αιχμαλωτίζουν με την πρώτη ματιά.
Κάποια ιδιαίτερα παιδιά…
Με ιδιαίτερες ικανότητες …
Που μας συγκινούν, μας προβληματίζουν και μας παραδειγματίζουν.
Όπως αυτά από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Πύργου.

Μας επισκέφθηκαν μαζί με τις εκπαιδευτικούς:
Βασιλική Πραγκαστή
Νικολία Λινάρδου
Ελένη Πανταζοπούλου
Ελένη Τσίνταλη

με σκοπό να εντοπίσουν και να καταγράψουν μέσα από βιβλία της Βιβλιοθήκης λέξεις και φράσεις που συναντιούνται στην Ηλεία μας.

Εμείς χαρήκαμε απίστευτα με όλα αυτά και τους περιμένουμε κι άλλη φορά για άλλα προγράμματα.

Κάποια ιδιαίτερα παιδιά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας!

Κάποια ιδιαίτερα παιδιά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας!

Κάποια ιδιαίτερα παιδιά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας!

Κάποια ιδιαίτερα παιδιά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας!

Κάποια ιδιαίτερα παιδιά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας!

Κάποια ιδιαίτερα παιδιά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας!

Κάποια ιδιαίτερα παιδιά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας!

Κάποια ιδιαίτερα παιδιά έχουν ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μας!

Η αλλοίωση κάποιων φωτογραφιών έγινε για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ