Με την απόφαση 30924/Γ3 (23/2/2016) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 112, 2/3/2016) ορίστηκαν ως μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης μας οι:

  • Φωτόπουλος Αθανάσιος, Πανεπιστημιακός – Ιστορικός, ως Πρόεδρος
  • Κωνσταντόπουλος Χρήστος, δημοσιογράφος, ως Αντιπρόεδρος
  • Τραμπαδώρος Διονύσιος, ελεύθερος επαγγελματίας, ως μέλος
  • Μαντάς Ζαχαρίας, δημοσιογράφος, ως μέλος
  • Σακούλης Νίκος, τεχνικός κινηματογράφου, ως μέλος.

Η θητεία του Εφορευτικού Συμβουλίου είναι τριετής.

ΣΧΕΤΙΚΑ