Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !


Η 1η ΤΟΜΥ Πύργου, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών προγραμμάτων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πύργου παρουσίασε στις 2 Ιουλίου 2019, το θέμα “Πρόληψη Ατυχημάτων”. Η παρουσίαση είχε σκοπό την παρατήρηση, τη συνειδητοποίηση και επίγνωση των κινδύνων στους χώρους συναναστροφής και διαβίωσης των παιδιών, την καλλιέργεια κριτικής αντιμετώπισης ώστε να προκύψουν προτάσεις από τα ίδια τα παιδιά σχετικά με τους τρόπους πρόληψης ατυχημάτων, την αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς για προσωπική ασφάλεια και αποφυγή ατυχημάτων.

Η παρουσίαση ξεκίνησε με την ανάλυση των διάφορων ειδών ατυχημάτων από τις Εμψυχώτριες κα Ρεβέκα Κολλιοπούλου, Επισκέπτρια Υγείας της 1ης ΤΟΜΥ Πύργου και την κα Αθηνά Αρβανιτάκη, Επισκέπτρια Υγείας του Κ.Υ. Πύργου και περιείχε διαλόγους μεταξύ των Εμψυχωτριών, ώστε να κρατά το ενδιαφέρον των παιδιών αμείωτο και ακολούθησαν δραστηριότητες επέκτασης του θέματος.

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

Οι δραστηριότητες επέκτασης περιλάμβαναν:
α) Τη ζωγραφική σε φύλλο εργασίας των αριθμών έκτακτης ανάγκης, ώστε να τους απομνημονεύσουν τα παιδιά

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

β) τη δημιουργία ενός κολάζ με κάρτες επιλογής σωστής ή λάθους συμπεριφοράς για την πρόληψη ατυχημάτων. 

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα ! Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα ! Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα ! 

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα ! Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα ! Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

 Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα ! Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

 

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

 

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

 

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

 

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

 

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

 

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

 

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

Προλαβαίνουμε τα ατυχήματα !

Στο τέλος, δόθηκαν στα παιδιά αναμνηστικά, αυτοκόλλητα και φυλλάδια του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την πρόληψη ατυχημάτων.

Το ενδιαφέρον των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίασης ήταν αμείωτο με διάθεση για συμμετοχή και πολλές ερωτήσεις.

Ευχαριστούμε τους εθελοντές: 

Φωτεινή Παρασκευοπούλου

Ανδρέα Λαμπρόπουλο και

Έφη Νικολακοπούλου για την πολύτιμη βοήθειά τους


Η αλλοίωση κάποιων φωτογραφιών έγινε για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών, σύμφωνα με τον ευρωπαΪκό κανονισμό και την ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΧΕΤΙΚΑ