Πτυχιακή εργασία "Τουρισμός και πολιτισμός στο Νομό Ηλείας" (Δρόσος Κονδύλης)

Ξεφυλλίστε την πρώτη πτυχιακή εργασία που έγινε από φοιτητή του τμήματος ΑΣΤΕ για το Νομό Ηλείας.


Ξεφυλλίστε το λεύκωμα με εντυπωσιακές φωτογραφίες του Νομού Ηλείας.


Το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε για την υποστήριξη της προφορικής παρουσίασης
της πτυχιακής εργασίας με θέμα
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ
του Δρόσου Κονδύλη
φοιτητή της ΑΣΤΕ Ρόδου
Φεβρουάριος 2021

ΣΧΕΤΙΚΑ